Home / Codul fiscal / Titlul IX - Impozite şi taxe locale / Capitolul 13 - Sanctiuni / Articolul 294 - Sanctiuni

Articolul 294 - Sanctiuni

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290;

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei (actualizat conform HG 956/2009).

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1360 lei (actualizat conform HG 956/2009).

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300% , respectiv:

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei; (actualizat conform HG 956/2009).

- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei. (actualizat conform HG 956/2009).

(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică dispoziţiile legii.

Norme metodologice

258. *** Abrogat

259. Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu, inspecţia fiscală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială au loc spectacolele, care verifică obligaţiile prevăzute la art. 274 alin. (4) din Codul fiscal.

260. În cazul în care se apreciază de către agenţii constatatori că faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusă, se poate aplica drept sancţiune contravenţională avertismentul, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 şi la art. 38 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

NOTA: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 (#M109), valorile impozabile prevăzute la art. 294 alin. (3), art. 294 alin. (4) şi art. 294 alin. (6) au fost actualizate astfel:

 ______________________________________________________________________________

| "CAPITOLUL XIII                                                                                            |

| Sancţiuni                                                                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice                     |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 294   | Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu               |

| alin. (3)   | amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu                  |

|               | amendă de la 279 lei la 696 de lei                                                   |

|__________|___________________________________________________________________|

| Art. 294   | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,                 |

| alin. (4)   | vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a     |

|               | biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se               |

|               | sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.                         |

|__________|___________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice                  |

|______________________________________________________________________________|

| Art. 294   | (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale          |

| alin. (6)   | amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,            |

|               | respectiv:                                                                                      |

|               | - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu              |

|               | amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu               |

|               | amendă de la 1116 lei la 2784 lei.                                                   |

|               | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,                  |

|               | vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a      |

|               | biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se                |

|               | sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei."                            |

|__________|____________________________________________________________________|

Cuprins

Capitolul 13 - Sanctiuni
Articolul 294 - Sanctiuni
Articolul 294^1 - Sanctiuni

Curs BNR marti, 16 august 2022

1 EUR4.8831 RON
1 USD 4.8176 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Mai Iunie Iulie
Euro 4,9462 4,9448 4,9398
USD 4,6776 4,6756 4,8507

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 4.9200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.8400 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci