Home / Comparator Credite / Credite imobiliare / Credite pentru casa / CreditAvantaj Imobiliar - credit imobiliar de la Credit Europe Bank

CreditAvantaj Imobiliar - credit imobiliar de la Credit Europe Bank

Simularea creditului tau

Modifica-ti cerintele

Suma imprumutata 1,000,000.00 EURO
Numar rate 360.000
Dobanda EURIBOR 6M + 5.00 % (DAE 5.91 %)
Prima rata 5,937.77 EURO
vezi graficul de rambursare
Total dobanda platita 1,137,595.54 EURO
Total de plata 2,137,595.54 EURO
Din informatiile noastre acest credit nu mai face parte din oferta Credit Europe Bank!

Caracteristicile standard ale creditului

Informatii esentiale
Banca Credit Europe Bank
Destinatie Credite pentru casa
Moneda RON , EURO
Perioada 6 - 360 luni
Suma 10,000.00 - 1,000,000.00 EURO echivalent RON
Dobanzi Credite pentru casa
Tip Dobanda Dobanda DAE Suma minima Suma maxima Perioada Minima Perioada Maxima
Variabila

ROBOR 6M + 3.50 % 9.66 % 10,000.00 1,000,000.00 EURO echivalent RON 6 luni 360 luni
Tip Dobanda Dobanda DAE Suma minima Suma maxima Perioada Minima Perioada Maxima
Variabila

EURIBOR 6M + 5.00 % 5.91 % 10,000.00 EURO 1,000,000.00 EURO 6 luni 360 luni
Comisioane
Comision analiza dosar 0.00 RON
Comision administrare lunar -
Comision rambursare anticipata 0.00 %
Comision rambursare anticipata in ultimul an de credit 0.50 %
Comision rambursare anticipata inainte de ultimul an de credit 1.00 %
Observatii comisioane -
Conditii de acordare
Varsta 18 - 70 ani
Venituri acceptate

Salarii

Chirii

Venituri PFA

Pensii

Dividende

Drepturi de autor

Alte venituri

Codebitori

Frati/Surori

Sot/Sotie

Parinti

Documente necesare

Acte de identitate

Documente care atesta realizarea de venituri

Acte de proprietate ale imobilului adus in garantie

Certificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul

Talon de pensie

Adeverinta de salariu

Decizia de pensionare definitiva

Fisa fiscala aferenta anului precedent

Factura de utilitati recenta

Factura de utilitati recenta

Prezentare CreditAvantaj Imobiliar - credit imobiliar de la Credit Europe Bank

Credit pentru achizitie imobile aflate in proprietatea/ipotecate in favoarea Bancii.

 

Perioada de creditare: intre 6 luni si 360 luni (30 ani)

Valoarea creditului: Maxim 1.000.000 EUR sau echivalent RON

Valuta: lei sau euro

Dobanda:

 • Fixa in primul an: 5.75% la euro si 9.25% la lei
 • Variabila incepand cu anul doi: EURIBOR 6M + 5% la euro si ROBOR 6M + 3,5% la lei

 

Comisioane percepute:

- Comision de analiz� dosar: zero

- Comision lunar de administare: 0%

- Comision de rambursare anticipat�:

 • în perioada de aplicare a ratei de dobând� fix�: 0,5% sau 1% din suma rambursat� anticipat, în func�ie de momentul în care se face rambursarea
 • în perioada de aplicare a ratei de dobând� variabil�: 0%

 

Asigurari obligatorii: Asigurarea de imobil pentru garantia imobiliara

 

Garantii:

 • Ipotec� asupra imobilului adus în garan�ie
 • Se poate finanta pân� la 75% din valoarea garan�iei pentru creditele in EUR si 85% din valoarea garan�iei pentru creditele in RON

 

Rata dobanzii penalizatoare:

 • RON: 30% p.a.
 • EUR: 15% p.a.
 • RON/EUR: 2% p.a. în plus fa�� de rata dobânzii curente - pentru cazuri speciale: sc�dere salarial� cu minim 15%, �omaj, deces.

 

Rambursarea creditului:

 • in rate lunare care cuprind anuit��i egale (formate din principal �i dobând�) �i comision lunar de administrare.
 • in rate lunare care cuprind aceea�i valoare de principal, la care se adaug� dobânda �i comisionul lunar de administrare.

 

Documente necesare:

 • copia actului de identitate;
 • adeverin�� de venit �i declaratie privind veniturile din salarii / document eliberat de platitorul venitului si intocmit conform prevederilor Ordonantei nr. 30/2011 din care sa reiasa venitul realizat in anul anterior;
 • copie dup� Cartea/Contractul de munc� �i eventual alte documente în func�ie de situa�ia specific� fiec�ruia

 

Criterii de eligibilitate pentru solicitan�ii de credit:

 • Solicitantul poate fi cet��ean român sau str�in; solicitantul trebuie s� aib� locul de munc� sau domiciliul în acela�i jude� cu sucursala Credit Europe Bank la care depune solicitarea de credit;
 • Vârsta solicitantului poate fi între 18 �i 70 ani;
 • Se accept� o varietate mare de tipuri de venit realizate de solicitant: venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activit��i liberale (exemplu: notari, avoca�i, medici, farmaci�ti etc.), venituri din dividende, venituri din închirierea de imobile, etc. Solicitantul si codebitorii trebuie s� fac� dovada ob�inerii unui tip de venit (din categoriile acceptate de banc� �i cel pu�in pentru perioada minim� solicitat� de banc�), prin prezentarea de documente specifice.

 

Criterii minime de eligibilitate pentru cele mai frecvente categorii de venit:

 • Venituri din salarii - în cazul în care salariul este ob�inut în România, solicitantul trebuie s� fie încadrat cu contract de munca pe o perioad� nedeterminat� sau pe o perioad� determinat� cel pu�in egal� cu perioada de creditare. Vechimea la actualul loc de munc� s� fie de cel pu�in 3 luni sau, s� prezinte vechime neîntrerupt� în munc� de cel pu�in 12 luni;
 • Venituri din pensii - în cazul în care pensia este ob�inut� în România, venitul trebuie sa fie ob�inut de cel pu�in o lun�; Pentru pensiile de stat din România, se accept� doar pensii la limit� de vârst�, anticipate, pentru militari, pentru revolu�ionari sau pe caz de boal� cu decizie definitiv�;
 • Venituri din activit��i liberale - în cazul în care venitul este ob�inut în România, venitul trebuie sa fie ob�inut de cel pu�in 6 luni.

Curs BNR marti, 28 mai 2024

1 EUR4.9759 RON
1 USD 4.5755 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Februarie Martie Aprilie
Euro 4,9748 4,9709 4,9730
USD 4,6097 4,5735 4,6340

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0400 RON
la OTP Bank Romania
1 USD = 4.6400 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci