Home / Comparator Credite / Credite imobiliare / Prima casa / Marfin Prima Casa de la Marfin Bank

Marfin Prima Casa de la Marfin Bank

Simularea creditului tau

Modifica-ti cerintele

Suma imprumutata 71,250.00 RON
Numar rate 360.000
Dobanda ROBOR 3M + 2.00 % (DAE 4.34 %)
Prima rata 354.27 RON
vezi graficul de rambursare
Total dobanda platita 56,287.70 RON
Total de plata 127,537.70 RON

Caracteristicile standard ale creditului

Informatii esentiale
Banca Marfin Bank Romania
Destinatie Prima casa
Moneda RON
Perioada 12 - 360 luni
Suma 7,500.00 - 71,250.00 RON

 • Suma maximă: până la 95% din preţul de achiziţie, fără a depăşi:

  • 57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru achizitie locuinţe aflate în exploatarecurentă pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic;

  • 66.500 EUR în echivalent RON în cazul locuinţelor noi sau consolidate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi au data de emitere/încheiere cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat şi pentru locuinţele viitoare ce urmează să se construiască de către beneficiari individuali

  • 71.250 EUR in echivalent RON in cazul locuitelor viitoare ce urmeaza sa fie construite de catre cel putin 2 asociati fara personalitate juridica.Avans 5.00 %
Dobanzi Prima casa
Tip Dobanda Dobanda DAE Suma minima Suma maxima Perioada Minima Perioada Maxima
Variabila

ROBOR 3M + 2.00 % 4.34 % 7,500.00 71,250.00 EURO echivalent RON 12 luni 360 luni
Comisioane
Comision analiza dosar 0.00 RON
Comision administrare lunar -
Comision rambursare anticipata 0.00 %
Comision rambursare anticipata in ultimul an de credit 0.00 %
Comision rambursare anticipata inainte de ultimul an de credit 0.00 %
Observatii comisioane -
Conditii de acordare
Varsta 21 - 70 ani
Venituri acceptate
 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practica
 • Venituri din activitati independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vanzari/asigurari/intermedieri
 • Pensii de urmas
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor
 • Venituri din dobanzi provenite din depozitele plasate la Marfin Bank (Romania) S.A.
Codebitori
Documente necesare
Prezentare Marfin Prima Casa de la Marfin Bank
 • Moneda: Lei
 • Valoarea minima a creditului: 33.000 Lei
 • Suma maximă: până la 95% din preţul de achiziţie, fără a depăşi:
  • 57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru achizitie locuinţe aflate în exploatarecurentă pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic;
  • 66.500 EUR în echivalent RON în cazul locuinţelor noi sau consolidate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi au data de emitere/încheiere cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat şi pentru locuinţele viitoare ce urmează să se construiască de către beneficiari individuali
  • 71.250 EUR in echivalent RON in cazul locuitelor viitoare ce urmeaza sa fie construite de catre cel putin 2 asociati fara personalitate juridica.
 • Avansul: minim 5%
 • Procent finantat din valoarea garantiei: pana la 95%
 • Durata maxima : 30 ani
 • Optiuni de rambursare:
  • Rate lunare egale (anuitati)
  • Rate descrescatoare
 • Rata dobanzii:
  • Dobanda Variabila pe toata durata creditului: ROBOR 3 Luni + Marja Fixa 2 %
 • Comisioane si alte costuri:
  • Comision de analiza dosar: 0 lei
  • Comision anual de administrare a creditului: 0%
  • Comision de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar este de 0,45%/an aplicat la soldul garantiei emise de FNGCIMM.
  • Comision de analiza FNGCIMM (perceput numai in cazul promisiunii de garantare): 0,15%/an perceput la valoarea promisiunii de garantare;
  • Taxa de evaluare imobil, taxele de publicitate a garantiilor (AEGRM, notar/OCPI etc.), precum si primele de asigurare a imobilului finantat vor fi achitate de client din surse proprii.
 • Garantii:
  • Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului finantat in favoarea Statului Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice si in favoarea Marfin Bank (Romania) S.A. si interdictie de instrainare timp de 5 ani de la data dobandirii si grevare cu alte sarcini pe toata perioada de creditare asupra imobilului finantat
  • Ipoteca reala mobiliara asupra unui depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil indisponibilizat pe întreaga durată a finanţării;
  • Ipoteca reala mobiliara asupra drepturilor rezultate din polita de asigurare a imobilului finantat
  • Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente (gaj fără deposedare) asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Marfin Bank(Romania) S.A, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.

Imprumutatii pot fi:

 • Persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • La data solicitării creditului, nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul / soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită SAU clientul deţine în proprietate exclusivă ori împreună cu soţul / soţia cel mult o locuinţă, dobandită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2.
  • Dispun de un avans minim de 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată
  • Achiziţioneaza în cadrul programului o singura locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în Cartea Funciară în condiţiile legii.
  • Se incadreaza financiar pentru a putea contracta un credit de acest tip.
  • Vârsta: minim 21 ani la data depunerii cererii de credit - maxim 70 ani; limita de 70 ani nu poate depăși scadenta finala a împrumutului

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariati ai unor companii private sau publice
 • liber profesionisti 
 • oameni de afaceri (asociati, actionari)
 • persoane fizice care obtin venituri din activitati independente
 • pensionari.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practica
 • Venituri din activitati independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vanzari/asigurari/intermedieri
 • Pensii de urmas
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor
 • Venituri din dobanzi provenite din depozitele plasate la Marfin Bank (Romania) S.A.

Curs BNR vineri, 05 august 2022

1 EUR4.9264 RON
1 USD 4.8175 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Mai Iunie Iulie
Euro 4,9462 4,9448 4,9398
USD 4,6776 4,6756 4,8507

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 4.9700 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.8400 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci