Home / Codul fiscal / Titlul VII - Accize si alte taxe speciale / Capitolul 1 - Accize armonizate / Articolul 176 - Nivelul accizelor

Articolul 176 - Nivelul accizelor

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 (vezi finalul articolului) care face parte integrantă din prezentul titlu.

Norme metodologice

5^1.4. (1) În cazul produselor energetice şi al electricităţii, utilizare în scop comercial reprezintă utilizarea de către un operator economic - consumator final, care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Autorităţile guvernamentale şi locale şi alte instituţii publice nu vor fi considerate ca efectuând activităţi economice, în cazul activităţilor sau tranzacţiilor în care se angajează în calitate de autorităţi publice.

(4) În înţelesul prezentelor norme, nu se consideră a fi operator economic o parte a unei societăţi sau a unui organism juridic care din punct de vedere organizaţional constituie o organizaţie independentă, capabilă să funcţioneze prin mijloacele sale proprii.

(5) Utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public se consideră utilizare în scop comercial.

(6) Când are loc o utilizare combinată între utilizarea în scop comercial şi utilizarea în scop necomercial, accizarea se va aplica proporţional cu fiecare tip de utilizare corespunzător.

(7) Pentru semestrul I al anului 2007, structura accizei la ţigarete este 16,28 euro/1000 ţigarete + 29% aplicat la preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

5^2. *** Abrogat

(2) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii Publice.

(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15 grade C.

(4) Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o acciză redusă.

(5) Nivelul şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA 1 la titlul VII din Codul fiscal

 

 Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3


Alcool și băuturi alcoolice

 


1

Bere din care:

hl/1 grad Plato 1)

0,8228

se aplică până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv

1.1. Bere produsă de micii producători independenți

0,473

se aplică până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv

2

Vinuri

hl de produs


2.1. Vinuri liniștite

0,00

2.2. Vinuri spumoase

34,05

3

Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri

hl de produs


3.1. liniștite, din care

10,00

3.1.1. cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81

0,00

3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă

0,00

3.2. spumoase

45,00

4

Produse intermediare

hl de produs

165,00

5

Alcool etilic

hl de alcool pur 2)

1000,00   (în vigoare din 1 septembrie 2013)

5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii

475,00


Tutun prelucrat

 


6

Țigarete

1.000 țigarete

48,50 + 22%*)

7

Țigări și țigări de foi

1.000 bucăți

64,00

8

Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete

kg

81,00

9

Alte tutunuri de fumat

kg

81,00


Produse energetice


după 1.04.2014

10

Benzină cu plumb

tonă

547,00

637,91

1.000 litri

421,19

491,19

11

Benzină fără plumb

tonă

467,00

557,91

1.000 litri

359,59

429,59

12

Motorină

tonă

391,00

473,85

1.000 litri

330,395

400,395

13

Păcură

1.000 kg


13.1. utilizată în scop comercial

 

15,00

13.2. utilizată în scop necomercial

 

15,00

14

Gaz petrolier lichefiat

1.000 kg14.1. utilizat drept combustibil pentru motor


128,26


14.2. utilizat drept combustibil   pentru încălzire


113,50


14.3. utilizat în consum casnic*3)


0,00

15

Gaz natural

GJ15.1. utilizat drept combustibil pentru motor


2,60


15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
15.2.1. în scop comercial


0,17


15.2.2. în scop necomercial


0,32

16

Petrol lampant (kerosen)*4)după 1.04.2014


16.1. utilizat drept combustibil    pentru motor

tonă

469,89

557,391.000 litri      

375,91

445,91


16.2. utilizat drept combustibil  pentru încălzire

tonă

469,89

469,891.000 litri      

375,91

375,91

17

Cărbune şi cocs

GJ17.1. utilizat în scop comercial


0,15


17.2. utilizat în scop necomercial


0,30

18

Energie electrică

MWh18.1. utilizată în scop comercial


0,50


18.2. utilizată în scop necomercial


1,00

 

Cuprins

Capitolul 1 - Accize armonizate
Articolele 162 - 175^4 - *** Abrogate
Articolul 176 - Nivelul accizelor
Articolul 177 - Calculul accizei pentru tigarete
Articolele 178 - 206^1 - *** Abrogate

Curs BNR marti, 27 februarie 2024

1 EUR4.9686 RON
1 USD 4.5785 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Noiembrie Decembrie Ianuarie
Euro 4,9702 4,9704 4,9748
USD 4,6035 4,5580 4,5640

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0400 RON
la OTP Bank Romania
1 USD = 4.6500 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 07.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci