Home / Codul fiscal

Codul fiscal

Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare.

Text valabil pentru anul 2014, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare.

Ultima actualizare: Hotărârea Guvernului nr. 421 din din 20 mai 2014

Cuprins Codul fiscal

Titlul I - Dispozitii generale
Capitolul 1 - Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Articolul 1 - Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Articolul 2 - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal
Capitolul 2 - Interpretarea şi modificarea Codului fiscal
Articolul 3 - Principiile fiscalităţii
Articolul 4 - Modificarea şi completarea Codului fiscal
Articolul 5 - Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
Articolul 6 - Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale
Capitolul 3 - Definiţii
Articolul 7 - Definiţii ale termenilor comuni
Articolul 8 - Definiţia sediului permanent
Capitolul 4 - Reguli de aplicare generală
Articolul 9 - Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor
Articolul 10 - Venituri n natură
Articolul 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Articolul 12 - Venituri obţinute din Romnia
Articolul 12^1 - Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene
Titlul II - Impozitul pe profit
Capitolul 1 - Dispoziţii generale / Impozitul pe profit
Articolul 13 - Contribuabili
Articolul 14 - Sfera de cuprindere a impozitului
Articolul 15 - Scutiri
Articolul 16 - Anul fiscal
Articolul 17 - Cotele de impozitare
Articolul 18 - Impozit minim
Capitolul 2 - Calculul profitului impozabil
Articolul 19 - Reguli generale
Articolul 19^1 - Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Articolul 19^2 Scutirea de impozit a profitului reinvestit (se abrogă din 1 iulie 2014, cnd se nlocuieşte cu ART. 19^4)
Articolul 19^3 Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Articolul 19^4 - Scutirea de impozit a profitului reinvestit (n vigoare din 1 iulie 2014)
Articolul 20 - Venituri neimpozabile
Articolul 20^1 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Articolul 21 - Cheltuieli
Articolul 22 - Provizioane şi rezerve
Articolul 23 - Cheltuieli cu dobnzile şi diferenţe de curs valutar
Articolul 24 - Amortizarea fiscală
Articolul 25 - Contracte de leasing
Articolul 25^1 - Contracte de fiducie (n vigoare de la data intrării n vigoare a L287/2009 privind Codul civil)
Articolul 26 - Pierderi fiscale
Articolul 27 - Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare
Articolul 27^1 - Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni ntre societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europen
Articolul 28 - Asocieri fără personalitate juridică
Articolul 28^1 - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul n Romnia, nfiinţate potrivit legislaţiei europene
Articolul 28^2 - Asocieri cu personalitate juridică nfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat
Capitolul 3 - Aspecte fiscale internaţionale
Articolul 29 - Veniturile unui sediu permanent
Articolul 29^1 - Profitul impozabil al persoanei juridice străine care şi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente n Romnia
Articolul 30 - Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vnzarea-cesionarea titlurilor de participare
Articolul 31 - Credit fiscal
Articolul 32 - Pierderi fiscale externe
Capitolul 4 - *** Abrogat
Articolul 33 - *** Abrogat
Capitolul 5 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Articolul 34 - Declararea şi plata impozitului pe profit
Articolul 35 - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit
Capitolul 6 - Impozitul pe dividende
Articolul 36 - Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende
Capitolul 7 - Dispoziţii tranzitorii şi finale / Impozit pe profit
Articolul 37 - Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Articolul 37^1 - Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate
Articolul 38 - Dispoziţii tranzitorii
Titlul III - Impozitul pe venit
Capitolul 1 - Dispoziţii generale / Impozitul pe venit
Articolul 39 - Contribuabili
Articolul 40 - Sfera de cuprindere a impozitului pe venit
Articolul 41 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Articolul 42 - Venituri neimpozabile
Articolul 42^1 - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie
Articolul 43 - Cotele de impozitare
Articolul 44 - Perioada impozabilă
Articolul 45 - Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
Capitolul 2 - Venituri din activităţi independente
Articolul 46 - Definirea veniturilor din activităţi independente
Articolul 47 - *** Abrogat
Articolul 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii n partidă simplă
Articolul 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Articolul 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Articolul 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizndu-se datele din contabilitatea n partidă simplă
Articolul 52 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentnd plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente
Articolul 52^1 - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente
Articolul 53 - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente
Articolul 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente
Capitolul 3 - Venituri din salarii
Articolul 55 - Definirea veniturilor din salarii
Articolul 56 - Deducere personala
Articolul 57 - Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Articolul 58 - Termenul de plata a impozitului
Articolul 58^1 - *** Abrogat
Articolul 59 - Obligaţii declarative ale platitorilor de venituri din salarii
Articolul 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
Capitolul 4 - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Articolul 61 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor
Articolul 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor
Articolul 62^1 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
Articolul 62^2 - Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opțiunii pentru determinarea venitului net n sistem real
Articolul 62^3 - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din nchirierea n scop turistic n cazul depășirii numărului de 5 camere n cursul anului fiscal
Articolul 63 - Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Articolul 64 - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor
Articolul 64^1 - Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor
Capitolul 5 - Venituri din investiţii
Articolul 65 - Definirea veniturilor din investiţii
Articolul 66 - Stabilirea venitului din investiţii
Articolul 67 - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii
Articolul 67^1 - *** Abrogat
Articolul 67^2 - Impozitarea cştigului net anual impozabil/cştigului net anual
Capitolul 6 - Venituri din pensii
Articolul 68 - Definirea veniturilor din pensii
Articolul 68^1 - Venituri neimpozabile
Articolul 69 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Articolul 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii
Articolul 70^1 - *** Abrogat
Capitolul 7 - Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Articolul 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Articolul 72 - Venituri neimpozabile
Articolul 73 - Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
Articolul 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
Capitolul 8 - Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Articolul 75 - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
Articolul 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc
Articolul 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
Capitolul 8^1 - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Articolul 77^1 - Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Articolul 77^2 - Rectificarea impozitului
Articolul 77^3 - Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare
Capitolul 9 - Venituri din alte surse
Articolul 78 - Definirea veniturilor din alte surse
Articolul 79 - Calculul impozitului si termenul de plată
Articolul 79^1 - Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Capitolul 10 - Venitul net anual impozabil
Articolul 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil
Articolul 80^1 - Stabilirea cştigului net anual impozabil
Articolul 81 - Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Articolul 82 - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Articolul 83 - Declaraţia privind venitul realizat
Articolul 84 - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
Articolul 84^1 - Termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită n urma verificărilor
Capitolul 11 - Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Articolul 85 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute n comun
Articolul 86 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Capitolul 12 - Aspecte fiscale internaţionale
Articolul 87 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente
Articolul 88 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Articolul 88^1 - Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat din Spaţiul Economic European
Articolul 89 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Articolul 90 - Venituri obţinute din străinătate
Articolul 91 - Creditul fiscal extern
Capitolul 13 - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Articolul 93 - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursa
Capitolul 14 - Dispoziţii tranzitorii şi finale / Impozit pe venit
Articolul 94 - Dispoziţii tranzitorii
Articolul 95 - Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Articolele 96-112 - *** Abrogate
Titlul IV^1 - Impozitul pe veniturile microntreprinderilor
Articolul 112^1 - Definiţia microntreprinderii
Articolul 112^2 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii
Articolul 112^3 - Aria de cuprindere a impozitului
Articolul 112^4 - Anul fiscal
Articolul 112^5 - Cota de impozitare
Articolul 112^6 - Impunerea microntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanţă şi management
Articolul 112^7 - Baza impozabila
Articolul 112^8 - Termenele de declarare a menţiunilor
Articolul 112^9 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Articolul 112^10 - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microntreprindere
Articolul 112^11 - Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Titlul V - Impozitul pe veniturile oabţinute din Romnia de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine nfiinţate n Romnia
Capitolul 1 - Impozitul pe veniturile obţinute din Romnia de nerezidenţi
Articolul 113 - Contribuabili
Articolul 114 - Sfera de cuprindere a impozitului
Articolul 115 - Venituri impozabile obţinute din Romnia
Articolul 116 - Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din Romnia de nerezidenţi
Articolul 117 - Scutiri de la impozitul prevăzut n prezentul capitol
Articolul 118 - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene
Articolul 119 - Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă
Articolul 120 - Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi
Articolul 121 - Dispoziţii tranzitorii / Impozit pe venit nerezidenti
Capitolul 2 - Impozitul pe reprezentanţe
Articolul 122 - Contribuabili
Articolul 123 - Stabilirea impozitului
Articolul 124 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
Capitolul 3 - Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din Romnia de persoane fizice rezidente n state membre şi aplicarea schimbului de informaţii n legătură cu această categorie de venituri
Articolul 124^1 - Definiţia beneficiarului efectiv
Articolul 124^2 - Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi
Articolul 124^3 - Definiţia agentului plătitor
Articolul 124^4 - Definiţia autorităţii competente
Articolul 124^5 - Definiţia plăţii dobnzilor
Articolul 124^6 - Sfera teritoriala
Articolul 124^7 - Informaţiile comunicate de un agent plătitor
Articolul 124^8 - Schimbul automat de informaţii
Articolul 124^9 - Perioada de tranziţie pentru trei state membre
Articolul 124^10 - Reţinerea la sursă
Articolul 124^11 - Distribuirea venitului
Articolul 124^12 - Excepţii de la sistemul de reţinere la sursa
Articolul 124^13 - Măsuri luate de Romnia pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impunerea economiilor
Articolul 124^14 - Eliminarea dublei impuneri
Articolul 124^15 - Titluri de creanţe negociabile
Articolul 124^16 - Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la Articolul 124^15
Articolul 124^17 - Data aplicării
Capitolul 4 - Redevenţe şi dobnzi la ntreprinderi asociate
Articolul 124^18 - Sfera de aplicare şi procedura
Articolul 124^19 - Definiţia dobnzii şi a redevenţelor
Articolul 124^20 - Definiţia ntreprinderii, ntreprinderii asociate şi a sediului permanent
Articolul 124^21 - Exceptarea plăţilor de dobnzi sau de redevenţe
Articolul 124^22 - Fraudă şi abuz
Articolul 124^23 - Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Slovacia
Articolul 124^24 - Clauza de delimitare
Articolul 124^25 - Măsuri luate de Romnia
Articolul 124^26 - Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)
Articolul 124^27 - Data aplicării
Capitolul 5 - Schimb de informaţii n domeniul impozitelor directe
Articolele 124^28-124^41 - *** Abrogate
Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata TVA
Capitolul 1 - Definiţii / Taxa pe valoare adaugata
Articolul 125 - Definiţia taxei pe valoarea adăugată
Articolul 125^1 - Semnificaţia unor termeni si expresii
Articolul 125^2 - Aplicare teritoriala
Capitolul 2 - Operatiuni impozabile
Articolul 126 - Operaţiuni impozabile
Capitolul 3 - Persoane impozabile
Articolul 127 - Persoane impozabile şi activitatea economica
Capitolul 4 - Operaţiuni cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata TVA
Articolul 128 - Livrarea de bunuri
Articolul 129 - Prestarea de servicii
Articolul 130 - Schimbul de bunuri sau servicii
Articolul 130^1 - Achiziţiile intracomunitare de bunuri
Articolul 131 - Importul de bunuri
Capitolul 5 - Locul operaţiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei
Articolul 132 - Locul livrării de bunuri
Articolul 132^1 - Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri
Articolul 132^2 - Locul importului de bunuri
Articolul 133 - Locul prestării de servicii
Articolul 133^1 - Locul operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea ntre Calafat şi Vidin
Capitolul 6 - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Articolul 134 - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată - definiţii
Articolul 134^1 - Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Articolul 134^2 - Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Articolul 134^3 - Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă
Articolul 135 - Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri
Articolul 136 - Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri
Capitolul 7 - Baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata
Articolul 137 - Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate n interiorul ţării
Articolul 138 - Ajustarea bazei de impozitare
Articolul 138^1 - Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare
Articolul 139 - Baza de impozitare pentru import
Articolul 139^1 - Cursul de schimb valutar
Capitolul 8 - Cotele de TVA taxa pe valoarea adaugata
Articolul 140 - Cotele de TVA taxa pe valoarea adaugata
Capitolul 9 - Operaţiuni scutite de TVA taxa pe valoarea adaugata
Articolul 141 - Scutiri TVA pentru operaţiuni din interiorul ţării
Articolul 142 - Scutiri TVA pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
Articolul 143 - Scutiri TVA pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
Articolul 144 - Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
Articolul 144^1 - Scutiri pentru intermediari
Capitolul 10 - Regimul deducerilor TVA
Articolul 145 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere TVA
Articolul 145^1 - Limitări speciale ale dreptului de deducere TVA
Articolul 146 - Condiţii de exercitare a dreptului de deducere TVA
Articolul 147 - Deducerea taxei TVA pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă
Articolul 147^1 - Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa TVA
Articolul 147^2 - Rambursarea taxei TVA către persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TVA n Romnia şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite n Romnia
Articolul 147^3 - Rambursările de taxă TVA către persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA, conform Articolului 153
Articolul 148 - Ajustarea taxei TVA deductibile n cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele dect bunurile de capital
Articolul 149 - Ajustarea taxei TVA deductibile n cazul bunurilor de capital
Capitolul 11 - Persoanele obligate la plata taxei TVA
Articolul 150 - Persoana obligată la plata taxei TVA pentru operaţiunile taxabile din Romnia
Articolul 151 - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare
Articolul 151^1 - Persoana obligată la plata taxei TVA pentru importul de bunuri
Articolul 151^2 - Răspunderea individuală şi n solidar pentru plata taxei TVA
Capitolul 12 - Regimuri speciale TVA
Articolul 152 - Regimul special de scutire TVA pentru ntreprinderile mici
Articolul 152^1 - Regimul special pentru agenţiile de turism
Articolul 152^2 - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
Articolul 152^3 - Regimul special pentru aurul de investiţii
Articolul 152^4 - Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile (valabil pnă la 1 ianuarie 2015, cnd se nlocuieşte cu vezi la sfrşitul articolului curent)
Articolul 152^4 - Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite n Uniunea Europeană (valabil din 1 ianuarie 2015)
Articolul 152^5 - Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite n Uniunea Europeană, dar ntr-un alt stat membru dect statul membru de
Capitolul 13 - Obligaţii
Articolul 153 - nregistrarea persoanelor impozabile n scopuri de TVA
Articolul 153^1 - nregistrarea n scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
Articolul 154 - Prevederi generale referitoare la nregistrare TVA
Articolul 155 - Facturarea
Articolul 155^1 - Alte documente
Articolul 156 - Evidenţa operaţiunilor
Articolul 156^1 - Perioada fiscală
Articolul 156^2 - Decontul de TVA
Articolul 156^3 - Decontul special de TVA şi alte declaraţii TVA
Articolul 156^4 - Declaraţia recapitulativa
Articolul 157 - Plata TVA la buget
Articolul 158 - Responsabilitatea plătitorilor TVA şi a organelor fiscale
Articolul 158^1 - Baza de date privind operaţiunile intracomunitare
Articolul 158^2 - Registrul operatorilor intracomunitari
Capitolul 14 - Dispoziţii comune
Articolul 159 - Corectarea documentelor
Articolul 160 - Măsuri de simplificare
Articolul 160^1 - *** Abrogat
Capitolul 15 - Dispoziţii tranzitorii
Articolul 161 - Dispoziţii tranzitorii
Articolul 161^1 - Operaţiuni efectuate nainte şi de la data aderării
Articolul 161^2 - Directive transpuse
Titlul VII - Accize si alte taxe speciale
Capitolul 1 - Accize armonizate
Articolele 162 - 175^4 - *** Abrogate
Articolul 176 - Nivelul accizelor
Articolul 177 - Calculul accizei pentru tigarete
Articolele 178 - 206^1 - *** Abrogate
Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate
Articolul 206^2 - Sfera de aplicare
Articolul 206^3 - Definitii
Articolul 206^4 - Alte teritorii de aplicare
Articolul 206^5 - Faptul generator
Articolul 206^6 - Exigibilitatea
Articolul 206^7 - Eliberarea pentru consum
Articolul 206^8 - Importul
Articolul 206^9 - Plătitori de accize
Articolul 206^10 - Bere
Articolul 206^11 - Vinuri
Articolul 206^12 - Băuturi fermentate, altele dect bere şi vinuri
Articolul 206^13 - Produse intermediare
Articolul 206^14 - Alcool etilic
Articolul 206^15 - Tutun prelucrat
Articolul 206^16 - Produse energetice
Articolul 206^17 - Gaz natural
Articolul 206^18 - Carbune, cocs şi lignit
Articolul 206^19 - Energie electrica
Articolul 206^20 - Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică
Articolul 206^21 - Regimul de antrepozitare - reguli generale
Articolul 206^22 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^23 - Condiţii de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^24 - Autorizarea ca antrepozit fiscal
Articolul 206^25 - Respingerea cererii de autorizare
Articolul 206^26 - Obligaţiile antrepozitarului autorizat
Articolul 206^27 - Regimul de transfer al autorizaţiei de antrepozit fiscal
Articolul 206^28 - Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit
Articolul 206^29 - Destinatarul inregistrat
Articolul 206^30 - Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize
Articolul 206^31 - Documentul administrativ electronic
Articolul 206^32 - Divizarea deplasării produselor energetice n regim suspensiv de accize
Articolul 206^33 - Primirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize
Articolul 206^34 - Raportul de export
Articolul 206^35 - Proceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie
Articolul 206^36 - Proceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie
Articolul 206^37 - Incheierea deplasării produselor accizabile n regim suspensiv de accize
Articolul 206^38 - Structura şi conţinutul mesajelor
Articolul 206^39 - Proceduri simplificate
Articolul 206^40 - Deplasarea unui produs accizabil n regim suspensiv după ce a fost pus n libera circulaţie in procedura vamala simplificata
Articolul 206^41 - Nereguli şi abateri
Articolul 206^42 - Restituiri de accize
Articolul 206^43 - Persoane fizice
Articolul 206^44 - Produse cu accize plătite, deţinute n scopuri comerciale n Romnia
Articolul 206^45 - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Articolul 206^46 - Documentul de nsoţire
Articolul 206^47 - Vnzarea la distanţă
Articolul 206^48 - Distrugeri şi pierderi
Articolul 206^49 - Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Articolul 206^50 - Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare
Articolul 206^51 - Plata accizelor la bugetul de stat
Articolul 206^52 - Depunerea declaraţiilor de accize
Articolul 206^53 - Documente fiscale
Articolul 206^54 - Garanţii
Articolul 206^55 - Responsabilităţile plătitorilor de accize
Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor
Articolul 206^57 - Scutiri speciale de la plata accizelor
Articolul 206^58 - Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice de la plata accizelor
Articolul 206^59 - *** Abrogat
Articolul 206^60 - Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică de la plata accizelor
Articolul 206^61 - Reguli generale de marcare a produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^62 - Responsabilitatea marcării produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^63 - Proceduri de marcare a produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^64 - Eliberarea marcajelor produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^65 - Confiscarea tutunului prelucrat - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^66 - Controlul - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^67 - ntrzieri la plata accizelor
Articolul 206^68 - Procedura de import pentru produse energetice
Articolul 206^69 - Condiţii de distribuţie şi comercializare produse accizabile
Articolul 206^70 - Circulaţia produselor accizabile intrate, potrivit legii, n proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită
Articolul 206^71 - Scutiri de la plata accizelor pentru tutun prelucrat
Articolul 206^72 - Valorificarea produselor accizabile aflate n proprietatea operatorilor economici aflaţi n procedura falimentului
Capitolul 2 - Alte produse accizabile
Articolul 207 - Sfera de aplicare - alte produse accizabile
Articolul 208 - Nivelul şi calculul accizei pentru alte produse accizabile
Articolul 209 - Platitori de accize pentru alte produse accizabile
Articolul 210 - Scutiri acciza pentru alte produse accizabile
Articolul 211 - Exigibilitatea accizei pentru alte produse accizabile
Articolul 212 - Exigibilitatea accizei n cazul procedurii vamale simplificate pentru alte produse accizabile
Articolul 213 - Plata accizelor la bugetul de stat pentru alte produse accizabile
Articolul 214 - Declaraţiile de accize pentru alte produse accizabile
Capitolul 2^1 - Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule
Articolele 214^1 - 214^3 - *** Abrogate
Capitolul 3 - Impozitul la titeiul din productia interna
Articolul 215 - Dispozitii generale
Articolul 216 - Scutiri de la impozitul pe titeiul din productia interna
Articolul 217 - Declaraţiile de impozit pe titeiul din productia interna
Capitolul 4 - Dispozitii comune
Articolul 218 - Conversia n lei a sumelor exprimate n euro
Articolul 219 - Obligatiile platitorilor de accize si de impozit la titeiul din productia interna
Articolul 220 - Decontarile ntre operatorii economici
Articolul 220^1 - Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care nregistreaza obligatii fiscale restante
Capitolul 5 - Dispozitii tranzitorii si derogari
Articolul 220^2 - Acciza minima pentru tigarete
Articolul 221 - *** Abrogat
Articolul 221^1 - Derogare pentru autoturisme
Articolul 221^2 - *** Abrogat
Capitolul 6 - Contraventii si sanctiuni
Articolul 221^3 - Contravenţii şi sancţiuni
Articolul 221^4 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
Articolul 221^5 - Dispoziţii aplicabile
Titlul VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile
Articolele 222 - 246 - *** Abrogate
Titlul IX - Impozite şi taxe locale
Capitolul 1 - Dispoziţii generale impozite şi taxe locale
Articolul 247 - Definiţii impozite şi taxe locale
Articolul 248 - Impozite şi taxe locale
Capitolul 2 - Impozitul şi taxa pe clădiri
Articolul 249 - Reguli generale impozit şi taxa pe clădiri
Articolul 250 - Scutiri de la impozitul şi taxa pe clădiri
Articolul 251 - Calculul impozitului pentru persoane fizice
Articolul 252 - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
Articolul 253 - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Articolul 254 - Dobndirea, nstrăinarea şi modificarea clădirilor
Articolul 255 - Plata impozitului
Capitolul 3 - Impozitul şi taxa pe teren
Articolul 256 - Reguli generale de aplicare pentru impozit si taxa pe teren
Articolul 257 - Scutiri de la plata impozitului si a taxei pe teren
Articolul 258 - Calculul impozitului pe teren
Articolul 259 - Dobndiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
Articolul 260 - Plata impozitului pe teren
Capitolul 4 - Impozitul si taxa asupra mijloacelor de transport
Articolul 261 - Reguli generale de aplicare a impozitului pe mijloacele de transport
Articolul 262 - Scutiri de la plata impozitului pe mijloacele de transport
Articolul 263 - Calculul impozitului si al taxei pe mijloacele de transport
Articolul 264 - Dobandiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
Articolul 265 - Plata taxei si a impozitului pe mijloacele de transport
Capitolul 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Articolul 266 - Reguli generale de aplicare a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Articolul 267 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare
Articolul 268 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare
Articolul 269 - Scutiri de la taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Capitolul 6 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Articolul 270 - Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Articolul 271 - Taxa pentru afişaj n scop de reclamă şi publicitate
Articolul 272 - Scutiri de la taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj n scop de reclamă şi publicitate
Capitolul 7 - Impozitul pe spectacole
Articolul 273 - Reguli generale de aplicare a impozitului pe spectacole
Articolul 274 - Calculul impozitului pe spectacole
Articolul 275 - Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
Articolul 276 - Scutiri de la plata impozitului pe spectacole
Articolul 277 - Plata impozitului pe spectacole
Capitolul 8 - Taxa hoteliera
Articolul 278 - Reguli generale de aplicare a taxei hoteliere
Articolul 279 - Calculul taxei hoteliere
Articolul 280 - Scutiri de la taxa hoteliera
Articolul 281- Plata taxei hoteliere
Capitolul 9 - Taxe speciale
Articolul 282 - Taxe speciale
Capitolul 10 - Alte taxe locale
Articolul 283 - Alte taxe locale
Articolul 283^1 - Contracte de fiducie
Capitolul 11 - Facilităţi comune
Articolul 284 - Facilităţi pentru persoane fizice
Articolul 285 - Facilităţi pentru persoanele juridice
Articolul 285^1 - Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice
Articolul 286 - Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale
Capitolul 12 - Alte dispoziţii comune
Articolul 287 - Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
Articolul 288 - Hotărrile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale
Articolul 289 - Accesul la informaţii privind impozitele si taxele locale
Articolul 290 - *** Abrogat
Articolul 291 - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale
Articolul 292 - Indexarea impozitelor si taxelor locale
Articolul 293 - Elaborarea normelor
Capitolul 13 - Sanctiuni
Articolul 294 - Sanctiuni
Articolul 294^1 - Sanctiuni
Capitolul 14 - Dispoziţii finale
Articolul 295 - Implicaţii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Articolul 295^1 - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Articolul 296 - Dispoziţii tranzitorii
Titlul IX^1 - Infractiuni
Articolul 296^1 - Infractiuni
Titlul IX^2 - Contributii sociale obligatorii
Capitolul 1 - Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor și venituri din pensii, precum și persoanele aflate sub protecția sau n custodia statului
Articolul 296^2 - Sfera contributiilor sociale
Articolul 296^3 - Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale
Articolul 296^4 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale
Articolul 296^5 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Articolul 296^6 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1
Articolul 296^7 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 2
Articolul 296^8 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 3
Articolul 296^9 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. d) şi de cele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de munca
Articolul 296^10 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 şi 8
Articolul 296^11 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
Articolul 296^12 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10
Articolul 296^13 - Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 11
Articolul 296^14 - *** Abrogat
Articolul 296^15 - Exceptii generale
Articolul 296^16 - Excepţii specifice
Articolul 296^17 - Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
Articolul 296^18 - Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale
Articolul 296^19 - Depunerea declaraţiilor
Articolul 296^20 - Prevederi speciale
Capitolul 2 - Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personal
Articolul 296^21 - Contribuabili
Articolul 296^22 - Baza de calcul
Articolul 296^23 - Excepţii specifice
Articolul 296^24 - Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale
Articolul 296^25 - Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
Articolul 296^26 - Cotele de contribuţie
Capitolul 3 - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri
Articolul 296^27 - Contribuabilii
Articolul 296^28 - Stabilirea contribuţiei
Articolul 296^29 - Baza de calcul
Articolul 296^30 - Calculul contribuţiei
Articolul 296^31 - Plata contribuţiei
Articolul 296^32 - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care nu realizează venituri
Titlul IX^3 - Impozitul pe construcţii
Articolul 296^33 - Contribuabili
Articolul 296^34 - Definiţia construcţiilor
Articolul 296^35 - Cota de impozitare şi baza impozabilă
Articolul 296^36 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
Titlul X - Dispoziţii finale
Articolul 297 - Data intrării n vigoare a Codului fiscal
Articolul 298 - Abrogarea actelor normative

Curs BNR marti, 28 mai 2024

1 EUR4.9759 RON
1 USD 4.5755 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Februarie Martie Aprilie
Euro 4,9748 4,9709 4,9730
USD 4,6097 4,5735 4,6340

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0400 RON
la OTP Bank Romania
1 USD = 4.6400 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci