Home / Codul fiscal / Titlul VII - Accize si alte taxe speciale / Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate / Articolul 206^36 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la destinaŇ£ie

Articolul 206^36 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la destinaŇ£ie

(1) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 şi 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) şi la art. 206^30 alin. (3), raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situaţia prevăzută la art. 206^35 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3), destinatarul prezintă autorităţii competente din România, cu excepţia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hârtie care conţine aceleaşi date ca raportul de primire şi care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(2) Cu excepţia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 206^33 alin. (1) lit. c) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie a documentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) autorităţii competente din statul membru de expediţie, care o transmite expeditorului sau o ţine la dispoziţia acestuia.

(3) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezintă un raport de primire, în conformitate cu art. 206^33 alin. (1) lit. c). Prevederile art. 206^33 alin. (3) şi (4) se aplică mutatis mutandis

(4) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasării produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situaţia prevăzută la art. 206^35 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3), autorităţile competente din statul membru de export trimit autorităţilor competente din România un document pe suport hârtie care conţine aceleaşi date ca şi raportul de export şi care atestă încheierea deplasării, cu excepţia cazului în care raportul de export prevăzut la art. 206^34 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), autorităţile competente din România transmit sau pun la dispoziţia expeditorului o copie a documentului pe suport hârtie.

(6) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 206^35 alin. (2) şi (3) sunt îndeplinite, autorităţile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 206^34 alin. (1). Prevederile art. 206^34 alin. (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis.

Norme metodologice

95. Modelul documentului pe suport hârtie al raportului de primire şi al raportului de export este prevăzut în anexa nr. 41 şi, respectiv în anexa nr. 42.

Cuprins

Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate
Articolul 206^2 - Sfera de aplicare
Articolul 206^3 - Definitii
Articolul 206^4 - Alte teritorii de aplicare
Articolul 206^5 - Faptul generator
Articolul 206^6 - Exigibilitatea
Articolul 206^7 - Eliberarea pentru consum
Articolul 206^8 - Importul
Articolul 206^9 - PlńÉtitori de accize
Articolul 206^10 - Bere
Articolul 206^11 - Vinuri
Articolul 206^12 - BńÉuturi fermentate, altele dec‚t bere Ňüi vinuri
Articolul 206^13 - Produse intermediare
Articolul 206^14 - Alcool etilic
Articolul 206^15 - Tutun prelucrat
Articolul 206^16 - Produse energetice
Articolul 206^17 - Gaz natural
Articolul 206^18 - Carbune, cocs Ňüi lignit
Articolul 206^19 - Energie electrica
Articolul 206^20 - ExcepŇ£ii de la regimul de accizare pentru produse energetice Ňüi energie electricńÉ
Articolul 206^21 - Regimul de antrepozitare - reguli generale
Articolul 206^22 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^23 - CondiŇ£ii de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^24 - Autorizarea ca antrepozit fiscal
Articolul 206^25 - Respingerea cererii de autorizare
Articolul 206^26 - ObligaŇ£iile antrepozitarului autorizat
Articolul 206^27 - Regimul de transfer al autorizaŇ£iei de antrepozit fiscal
Articolul 206^28 - Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit
Articolul 206^29 - Destinatarul inregistrat
Articolul 206^30 - Deplasarea Ňüi primirea produselor accizabile aflate Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^31 - Documentul administrativ electronic
Articolul 206^32 - Divizarea deplasńÉrii produselor energetice Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^33 - Primirea produselor accizabile Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^34 - Raportul de export
Articolul 206^35 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la expediŇ£ie
Articolul 206^36 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la destinaŇ£ie
Articolul 206^37 - Incheierea deplasńÉrii produselor accizabile Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^38 - Structura Ňüi conŇ£inutul mesajelor
Articolul 206^39 - Proceduri simplificate
Articolul 206^40 - Deplasarea unui produs accizabil Ón regim suspensiv dupńÉ ce a fost pus Ón libera circulaŇ£ie in procedura vamala simplificata
Articolul 206^41 - Nereguli Ňüi abateri
Articolul 206^42 - Restituiri de accize
Articolul 206^43 - Persoane fizice
Articolul 206^44 - Produse cu accize plńÉtite, deŇ£inute Ón scopuri comerciale Ón Rom‚nia
Articolul 206^45 - Deplasarea intracomunitarńÉ a produselor cu accize plńÉtite
Articolul 206^46 - Documentul de ÓnsoŇ£ire
Articolul 206^47 - V‚nzarea la distanŇ£ńÉ
Articolul 206^48 - Distrugeri Ňüi pierderi
Articolul 206^49 - Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Articolul 206^50 - DeclaraŇ£ii privind achiziŇ£ii Ňüi livrńÉri intracomunitare
Articolul 206^51 - Plata accizelor la bugetul de stat
Articolul 206^52 - Depunerea declaraŇ£iilor de accize
Articolul 206^53 - Documente fiscale
Articolul 206^54 - GaranŇ£ii
Articolul 206^55 - ResponsabilitńÉŇ£ile plńÉtitorilor de accize
Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor
Articolul 206^57 - Scutiri speciale de la plata accizelor
Articolul 206^58 - Scutiri pentru alcool etilic Ňüi alte produse alcoolice de la plata accizelor
Articolul 206^59 - *** Abrogat
Articolul 206^60 - Scutiri pentru produse energetice Ňüi energie electricńÉ de la plata accizelor
Articolul 206^61 - Reguli generale de marcare a produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^62 - Responsabilitatea marcńÉrii produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^63 - Proceduri de marcare a produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^64 - Eliberarea marcajelor produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^65 - Confiscarea tutunului prelucrat - Alte obligaŇ£ii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^66 - Controlul - Alte obligaŇ£ii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^67 - őnt‚rzieri la plata accizelor
Articolul 206^68 - Procedura de import pentru produse energetice
Articolul 206^69 - CondiŇ£ii de distribuŇ£ie Ňüi comercializare produse accizabile
Articolul 206^70 - CirculaŇ£ia produselor accizabile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privatńÉ a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silitńÉ
Articolul 206^71 - Scutiri de la plata accizelor pentru tutun prelucrat
Articolul 206^72 - Valorificarea produselor accizabile aflate Ón proprietatea operatorilor economici aflaŇ£i Ón procedura falimentului

Curs BNR vineri, 08 decembrie 2023

1 EUR4.9677 RON
1 USD 4.6059 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Septembrie Octombrie Noiembrie
Euro 4,9657 4,9682 4,9702
USD 4,6470 4,7027 4,6035

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0305 RON
la Raiffeisen Bank
1 USD = 4.6780 RON
la ProCredit Bank
valabil pentru cumparare, la 17.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci