Home / Codul fiscal / Titlul VII - Accize si alte taxe speciale / Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate / Articolul 206^46 - Documentul de ÓnsoŇ£ire

Articolul 206^46 - Documentul de ÓnsoŇ£ire

(1) Documentul de însoţire se întocmeşte de către furnizor în 3 exemplare şi se utilizează după cum urmează:

a) primul exemplar rămâne la furnizor;

b) exemplarele 2 şi 3 însoţesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor;

c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;

d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit furnizorului, cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile în statul membru de destinaţie, dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în scop de restituire de accize.

(2) Modelul documentului de însoţire va fi prevăzut în normele metodologice.

Norme metodologice

102. (1) Documentul de însoţire se utilizează în cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar dintr-un stat membru în scop comercial.

(2) Documentul de însoţire este utilizat şi în cazul circulaţiei intracomunitare a alcoolului complet denaturat.

(3) Modelul documentului de însoţire este în conformitate cu legislaţia comunitară şi este prevăzut în anexa nr. 44.

(4) În cazurile menţionate la alin. (1) şi (2) pentru produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt destinate a fi utilizate în scop comercial în România, deplasarea produselor va fi însoţită de documentul de însoţire sau de un document comercial care să conţină aceleaşi informaţii, stabilit de statul membru de expediţie.

Cuprins

Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate
Articolul 206^2 - Sfera de aplicare
Articolul 206^3 - Definitii
Articolul 206^4 - Alte teritorii de aplicare
Articolul 206^5 - Faptul generator
Articolul 206^6 - Exigibilitatea
Articolul 206^7 - Eliberarea pentru consum
Articolul 206^8 - Importul
Articolul 206^9 - PlńÉtitori de accize
Articolul 206^10 - Bere
Articolul 206^11 - Vinuri
Articolul 206^12 - BńÉuturi fermentate, altele dec‚t bere Ňüi vinuri
Articolul 206^13 - Produse intermediare
Articolul 206^14 - Alcool etilic
Articolul 206^15 - Tutun prelucrat
Articolul 206^16 - Produse energetice
Articolul 206^17 - Gaz natural
Articolul 206^18 - Carbune, cocs Ňüi lignit
Articolul 206^19 - Energie electrica
Articolul 206^20 - ExcepŇ£ii de la regimul de accizare pentru produse energetice Ňüi energie electricńÉ
Articolul 206^21 - Regimul de antrepozitare - reguli generale
Articolul 206^22 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^23 - CondiŇ£ii de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^24 - Autorizarea ca antrepozit fiscal
Articolul 206^25 - Respingerea cererii de autorizare
Articolul 206^26 - ObligaŇ£iile antrepozitarului autorizat
Articolul 206^27 - Regimul de transfer al autorizaŇ£iei de antrepozit fiscal
Articolul 206^28 - Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit
Articolul 206^29 - Destinatarul inregistrat
Articolul 206^30 - Deplasarea Ňüi primirea produselor accizabile aflate Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^31 - Documentul administrativ electronic
Articolul 206^32 - Divizarea deplasńÉrii produselor energetice Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^33 - Primirea produselor accizabile Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^34 - Raportul de export
Articolul 206^35 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la expediŇ£ie
Articolul 206^36 - Proceduri Ón cazul Ón care sistemul informatizat este indisponibil la destinaŇ£ie
Articolul 206^37 - Incheierea deplasńÉrii produselor accizabile Ón regim suspensiv de accize
Articolul 206^38 - Structura Ňüi conŇ£inutul mesajelor
Articolul 206^39 - Proceduri simplificate
Articolul 206^40 - Deplasarea unui produs accizabil Ón regim suspensiv dupńÉ ce a fost pus Ón libera circulaŇ£ie in procedura vamala simplificata
Articolul 206^41 - Nereguli Ňüi abateri
Articolul 206^42 - Restituiri de accize
Articolul 206^43 - Persoane fizice
Articolul 206^44 - Produse cu accize plńÉtite, deŇ£inute Ón scopuri comerciale Ón Rom‚nia
Articolul 206^45 - Deplasarea intracomunitarńÉ a produselor cu accize plńÉtite
Articolul 206^46 - Documentul de ÓnsoŇ£ire
Articolul 206^47 - V‚nzarea la distanŇ£ńÉ
Articolul 206^48 - Distrugeri Ňüi pierderi
Articolul 206^49 - Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Articolul 206^50 - DeclaraŇ£ii privind achiziŇ£ii Ňüi livrńÉri intracomunitare
Articolul 206^51 - Plata accizelor la bugetul de stat
Articolul 206^52 - Depunerea declaraŇ£iilor de accize
Articolul 206^53 - Documente fiscale
Articolul 206^54 - GaranŇ£ii
Articolul 206^55 - ResponsabilitńÉŇ£ile plńÉtitorilor de accize
Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor
Articolul 206^57 - Scutiri speciale de la plata accizelor
Articolul 206^58 - Scutiri pentru alcool etilic Ňüi alte produse alcoolice de la plata accizelor
Articolul 206^59 - *** Abrogat
Articolul 206^60 - Scutiri pentru produse energetice Ňüi energie electricńÉ de la plata accizelor
Articolul 206^61 - Reguli generale de marcare a produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^62 - Responsabilitatea marcńÉrii produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^63 - Proceduri de marcare a produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^64 - Eliberarea marcajelor produselor alcoolice Ňüi a tutunului prelucrat
Articolul 206^65 - Confiscarea tutunului prelucrat - Alte obligaŇ£ii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^66 - Controlul - Alte obligaŇ£ii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^67 - őnt‚rzieri la plata accizelor
Articolul 206^68 - Procedura de import pentru produse energetice
Articolul 206^69 - CondiŇ£ii de distribuŇ£ie Ňüi comercializare produse accizabile
Articolul 206^70 - CirculaŇ£ia produselor accizabile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privatńÉ a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silitńÉ
Articolul 206^71 - Scutiri de la plata accizelor pentru tutun prelucrat
Articolul 206^72 - Valorificarea produselor accizabile aflate Ón proprietatea operatorilor economici aflaŇ£i Ón procedura falimentului

Curs BNR marti, 28 mai 2024

1 EUR4.9759 RON
1 USD 4.5755 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Februarie Martie Aprilie
Euro 4,9748 4,9709 4,9730
USD 4,6097 4,5735 4,6340

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0400 RON
la OTP Bank Romania
1 USD = 4.6400 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci